Κάθε εταιρεία έχει μια οργανωτική δομή που προσδιορίζει και ομαδοποιεί τις εργασίες  που πρέπει να εκτελεστούν, καθορίζει και μεταβιβάσει την ευθύνη και την εξουσία, και καθορίζει τις σχέσεις επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται πιο αποτελεσματικά προς την επίτευξη των στόχων και τη δημιουργία κέρδους. Προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά, απαιτείται ένας αριθμός μη-βασικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα εντός της εταιρείας. Η La-Bolaget Facility Management AE, προσδιορίζει τις διαδικασίες αυτές και τις πραγματοποιεί σαν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν  πολλαπλές ειδικότητες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση εξειδικευμένων ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών.

Παρ’ ότι διαθέτουμε ένα εργατικό δυναμικό με περισσότερα από 790 υψηλά εκπαιδευμένα άτομα όλων των ειδικοτήτων, η ομάδα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων της εταιρείας μας αποτελείται μόνο από 8 άτομα, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στη στιγμή σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Με μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή της διαχείρισης των εγκαταστάσεων σας είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο, ανά πάσα στιγμή.

Γίνετε μέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών μας και αφήστε μας να σας δείξουμε πώς να ελευθερώσετε τους πόρους σας, το χρόνο σας, την εταιρεία σας.

News Update

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δείτε τον ισολογισμό σε ηλεκτρονική μορφή
αρχείο PDF

 

Περισσότερα...

Our Clients